StrongWood Company • Adresa: Arad, Capitan Ignat nr. 2. • Telefon: 07 24 523-538 • E-mail: info@ferestre-usi-lemn.ro

Informații privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Dorim să vă informăm că societatea StrongWoodCompany prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv cu Legea CXII 2011 (Legea Info) privind distrugerea datelor cu caracter personal și libertatea de informare, precum și Legea privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date reglementată prin Legea Parlamentului European și a Consiliului (UE) și Regulamentul (UE) nr. 95/46 / CE, precum și Regulamentul nr. 2016/679 (GDPR).

Societatea StrongWoodCompany tratează în mod confidențial informațiile cu caracter personal și va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare legate de stocarea și prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal.

Societatea StrongWoodCompany respectă această obligație de informare creată prin GDPR prin intermediul prezentei declarații.

Prin intermediul prezentei dorim să vă informăm în ceea ce privește dispozițiile de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operator de date

Numele operatorului de date: StrongWoodCompany
Număr de înregistrare: CUI 35076516 J2/1071/2015
Sediul operatorului de date: Arad, Capitan Ignat nr. 2.
Adresa de e-mail a operatorului de date: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Responsabil protecția datelor: Urs Marius

Scopul prelucrării datelor

Societatea StrongWoodCompany prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în scopuri de menținere a contactului. Ne puteți contacta completând formularul de contact de pe site-ul nostru. În comunicarea electronică, prelucrăm datele cu caracter personal furnizate conform descrierii din această secțiune.

Scopul prelucrării datelor personale este de a putea răspunde solicitării Dumneavoastră în urma contactării.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie consimțământul persoanei vizate. La completarea formularului de contact, vi se cere să confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați declarația de confidențialitate și că vă dați consimțământului la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată își retrage consimțământul, în urma retragerii operatorul de date nu va mai prelucra datele acestuia și i le va șterge definitiv.

Tipul de date prelucrate

Câmpurile obligatorii din formularul de contact: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, sediul și orice date cu caracter personal pe care persoana vizată o va furniza în mod voluntar atunci când ne contactează, în cazul în care le consideră ca fiind importante sau relevante pentru scopul contactului.

Informații privind traficul vizitatorilor, cum ar fi ora la care a început vizita site-ului, adresa IP a calculatorului vizitatorului respectiv, - în cazul în care calculatorul vizitatorului furnizează această informație - tipul browser-ul web și a sistemului de operare și rezoluția grafică a afișajului. Aceste date nu vor fi corelate cu datele cu caracter personal furnizate la contactarea site-ului.

Persoanele vizate

Acele persoane care completează formularul de contact de pe site-ul nostru.

Durata prelucrării datelor

Operatorul de date prelucrează datele înregistrate în mod prestabilit până la retragerea consimțământului persoanei vizate. În cazul în care este încheiat un contract sau un acord între societatea StrongWoodCompany și Dumneavoastră, vom trata datele cu caracter personal furnizate pe durata comunicării în conformitate cu contractul respectiv, pe întreaga durată a contractului. În cazul în care nu se încheie niciun contract sau acord între societatea StrongWoodCompany și persoana vizată după prelucrarea datelor, mesajele vor fi șterse după încheierea comunicării.

Informații privind necesitatea unui operator de date

Societatea StrongWoodCompany tratează datele furnizate la contactare prin intermediul serverelor asigurate de către furnizorul de servicii de e-mail și stocare. Furnizorul de servicii de e-mail și stocare este TremoloWeb Kft., care, în colaborare cu EV2 Internet Kft, oferă suportul tehnic necesar pentru operare. Astfel, în cadrul procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, TremoloWeb Kft. și EV2 Kft. participă în calitate de operator al datelor cu caracter personal.

Denumirea operatorului de date: TremoloWeb Kft.
Adresa: 6400 Kiskunhalas, str. Korvin nr. 18
Adresa site: https://www.tremoloweb.hu
Regulamentul prelucrării datelor cu caracter personal


Denumirea operatorului de date: EV2 Kft.
Adresa: 1149 Budapesta, str. Róna nr. 120-122.
Adresa site: https://cpanel.hu
Regulamentul prelucrării datelor cu caracter personal
Informație privind operatorul de date

Transmiterea criptată a datelor furnizate pe formularul de contact are loc cu ajutorul serverului partenerului nostru operator de date cu caracter personal. Operatorii noștri de date cu caracter personal pot prelua datele personale furnizate exclusiv în scopurile specificate de noi și stipulate în contract, conform instrucțiunilor noastre, fără drepturi de decizie separate privind tratarea datelor. Operatorii de date se angajează să păstreze confidențialitatea și garanțiile contractuale privind confidențialitatea datelor cu caracter personal cunoscute pe durata îndeplinirii sarcinilor acestora.

Pe durata menținerii contactului, în afară de cele specificate anterior, nu utilizăm alți operatori de date cu caracter personal.

Persoanele cu drept la cunoașterea datelor cu caracter personal

Datele furnizate către societatea StrongWoodCompany nu vor fi transmise către terți. Datele furnizate vor fi cunoscute exclusiv de către reprezentantul operatorului specificat anterior.

Publicarea datelor, transmiterea datelor cu caracter personal

Datele nu vor fi divulgate în niciun caz. Datele nu vor fi transmise părților terțe. Datele personale pe care le introduceți nu vor fi transmise niciunei țări terțe sau organizații internaționale.

Informații privind măsurile de securitate a informațiilor

Datele introduse pe parcursul contactului nu sunt stocate de StrongWoodCompany pe niciun server public disponibil, ele sunt transmise prin canalul criptat către sistemul de e-mail criptat al operatorului de date.

Proces decizional și profilare automatizată

Pe durata prelucrării datelor nu se face automatizarea procesului decizional sau profilare.

Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizată are dreptul să primească informații privind prelucrarea datelor de către StrongWoodCompany în urma furnizării acestor informații. De asemenea, puteți solicita societății StrongWoodCompany să vă furnizeze informații cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita corectarea datelor Dumneavoastră, ștergerea sau blocarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, restricționa prelucrarea datelor, precum și transferul datelor către un alt operator de date. Persoana vizată își poate exercita aceste drepturi în conformitate cu Regulamentul GDPR. Societatea StrongWoodCompany declară că permite persoanei vizate să își exercite toate drepturile enunțate în Regulamentul GDPR în ceea ce privește societatea noastră.

Căi de atac

Persoana vizată poate contesta prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau, în cazul în care consideră că drepturile sale în baza GDPR nu prevalează, poate să depună plângere companiei noastre la datele de contact de mai sus.

Societatea StrongWoodCompany va investiga contestația sau reclamația în cel mult 15 zile de la depunerea acesteia. Persoana vizată va fi informată în scris cu privire la rezultatul investigării.

În cazul în care se stabilește caracterul justificat al contestației sau reclamației, societatea va înceta prelucrarea datelor în cel mai scurt timp posibil sau va asigura exercitarea drepturilor persoanei vizate.

În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia luată de către societatea StrongWoodCompany, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia, aveți dreptul de a face apel la instanță.

În cazul unei presupuse încălcări a confidențialității datelor cu caracter personal, oricare dintre părți se poate adresa instanței competente sau poate iniția o anchetă la Autoritatea națională pentru protecția datelor și libera circulație a acestor date.

Autoritatea națională pentru protecția datelor și libera circulație a acestor date (NAIH)
Adresa de corespondență: 1530 Budapest, CP. 5.
Adresa: 1125 Budapesta, aleea Szilágyi Erzsébet nr. 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
URL: http://naih.hu
Arad, 25.05.2018.